Faq / Email foutmeldingen: Mail delivery failed: returning message to sender

Als email verstuurd wordt kan het zijn dat deze terug komt met een melding. Meestal betekent dit dat het e-mailadres niet bestaat of dat een mailbox vol zit. Hieronder behandelen we er enkele. In de mail die u krijgt wordt meestal het e-mailadres genoemd met daaronder de technische reden.

Unrouteable address
Dit betekent meestal dat u mail heeft gestuurd aan een domein dat (nog) niet bestaat of dat er ongeldige tekens inzitten. Bijvoorbeeld iets sturen aan info@testnaam(zonder .nl erachter) levert deze fout op.

retry timeout exceeded
Er is een bepaalde periode geprobeerd de mail af te leveren maar het is uiteindelijk niet gelukt. Meestal bestaat het mailadres wel. De grootste boosdoener is dat de mailbox vol is of dat een mailserver geen rechten heeft om in die mailbox te schrijven. Nieuwe mail wordt dan gewoon geweigerd uiteindelijk.

All relevant MX records point to non-existent hosts
Het domein waar u mail aan stuurt heeft geen geldige mailservers in zijn DNS staan. Hier kunt u verder niets aan doen(behalve als u het domein beheert natuurlijk).

SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<email@adres.nl>  host mail.adres.nl [xxx.xx.x.xx]: 550 5.1.0 Recipient rejected.
Het domein heeft een geldige mailserver maar het emailadres zelf wordt geweigerd. Meestal om het mailadres zelf niet bestaat.

SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<email@adres.nl>: 554 No relaying allowed – psmtp
host boox.nl.s200a1.psmtp.com [207.126.147.10]: 554 No relaying allowed – psmtp
Dit betekent waarschijnlijk dat de mailserver die opgegeven is bij het domein geen mail wil aannemen voor dat domein. Maw; de mailserver kent het domein waarschijnlijk niet eens en zegt die mail is niet voor mij en doorsturen doe ik het niet.

SMTP error from remote mail server after RCPT TO 550 5.1.1 Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table
het mailadres dat is opgegeven bestaat eenvoudigweg niet, wellicht een tikfout in het mailadres of zo.

Retry time not reached for any host after a long failure period
Dit kan een hoop redenen hebben. Een kan bijvoorbeeld zijn dat de ontvanger alle mail laat doorsturen en dat er daar een limiet op het aantal te versturen mails per dag zit en dat die limiet bereikt is. Maar nogmaals, er kunnen vele redenen zijn.

SMTP error from remote mail server after RCPT TO:XXX: host XXX [1.1.1.1]: 550 5.1.1 <XXX> unknown recipient rejected
Het emailadres waar de mail aan gestuurd is bestaat niet en wordt daarom geweigerd.

SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<XXX>: host XXX [1.1.1.1]: 550 Requested action not taken: mailbox unavailable
Het emailadres waar de mail aan gestuurd is bestaat niet en wordt daarom geweigerd.

SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<XXX>: host XXX [1.1.1.1]: 550 5.1.1 Recipient address rejected: User Unknown
Het e-mailadres waar de mail aan gestuurd is bestaat niet en wordt daarom geweigerd.

Posted in: E-Mail